Klachtenregeling

Pittige Kids B.V. probeert zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent of teleurgesteld wordt over manier waarop wij ons werk doen. Wanneer dat gebeurt, willen we dat graag van u horen. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Wanneer u een klacht heeft, proberen we eerst of u uw klacht samen met uw coach kunt oplossen, want een direct gesprek met uw coach is de snelste mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@pittigekids.nl. U kunt het klachtenformulier gebruiken om uw klacht te omschrijven.

Indien u niet tevreden bent met de geboden oplossing kunt u contact opnemen met Klachtenloket van Adiona. Het Klachtenloket beoordeelt of de klacht aan de formele eisen voldoet. Indien de klacht ontvankelijk is wordt deze via het Klachtenloket doorgestuurd naar de Klachtencommissie voor verder inhoudelijke behandeling. De Klachtencommissie komt met een advies na de klacht inhoudelijk te hebben behandeld. Indien door bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en Pittige Kids, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen.

Indien de dienstverlening is verleend onder de Jeugdwet, dan is de klachtenregeling van het Klachtenloket van Adiona niet van toepassing. De Jeugdwet kent namelijk een eigen klachtenprocedure, waarbij klachten moeten worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Bij dienstverlening vanuit de Jeugdwet dient u een andere onafhankelijke klachtencommissie te benaderen: Klachtenportaal Zorg.