Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Elke organisatie, dus ook Pittige Kids, die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.

Bekijk het filmpje over de meldcode voor meer informatie voor zowel professional als cliënt. Wij zijn wettelijk verplicht het wettelijk vastgestelde 5-stappenplan te volgen bij signalen genoemd in de meldcode.